Welkom bij PCPO TriVia

TriVia is een vereniging die zestien scholen voor protestants-christelijk onderwijs onder haar verantwoordelijkheid heeft. Deze scholen staan in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lopik, Vianen en Zederik. Op deze scholen ontvangen zon 2500 leerlingen dagelijks hun onderwijs. Hiervoor zijn wekelijks ongeveer 300 personeelsleden aan het werk.

Het bestuur van deze scholen wordt gevormd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het toezicht op het College van Bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van TriVia. Het College van Bestuur van TriVia stelt integraal inhoudelijk beleid vast en bewaakt de beleidsuitvoering aan de hand van rapportages van de directeuren en legt verantwoording af, intern en extern over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan en vertegenwoordigt de rechtspersoon. De beleidsvoorbereiding vindt voor een belangrijk deel, onder leiding van het College van Bestuur, door de schooldirecties plaats.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de website? Dan kunt u mailen naar: secretariaat@pcpo-trivia.nl.

Foto's

Voor bijzonder goed onderwijs

Onze scholen

Bekijk alle scholen

Werken bij PCPO

Nieuws

Nieuwe school: Het Talent
Het Talent in Hoef en Haag (Vianen) start in maart 2019
Meer Nieuws